alle medisinske oppslagsverk i én og samme app
MyMedicalBooks
tilgjengelige bøker
slik fungerer det
prøv my medical books i dag. helt gratis.
avanserte muligheter for forfattere og redaktører
du bestemmer bokens utforming
du definerer selv bokens kapittelstruktur og hvordan emnene skal være inndelt, og redigering av tekst er like enkelt som å redigere en e-post
legg til multimedia
systemet behandler automatisk bilder, videoklipp og pdf-dokumenter, og det er enkelt å sette disse rett inn i emnet slik at de vises optimalt på smarttelefoner
du bestemmer hvem som gjør hva
du definerer hvilke forfattere som skal ha tilgang til å redigere bestemte emner, og hvem som har lov til å publisere
publiser endringer umiddelbart
vi loggfører og arkiverer alle endringer i systemet, slik at du kan konsentrere deg om å redigere og publisere innhold, ikke juridiske aspekter
tilgangskontroll
du definerer om innholdet i boken skal være lukket eller fritt tilgjengelig, og hvilke bøker dine brukere skal kunne velge tilgang til selv
mange flere muligheter
publiser nyheter for din avdeling, generer trykkeklar pdf av boken, hent ut detaljert brukerstatistikk - mulighetene er mange
"...vi hadde mer enn 30 forfattere som arbeidet samtidig i systemet. Vi hadde hele tiden oversikt over hvilke endringer som ble gjort. Redigeringsverktøyet gjorde at vi sparte mye tid..."
Tor Arne Hagve - redaktør i Brukerhåndboken for Medisinsk Biokjemi
© 2019 MyMedicalBooks